Schaalvergroting in melkveehouderij zet door

De schaalvergroting in de melkveehouderij zet door. Dat zegt Cor Pierik, hoofd landbouw bij het CBS in BB Feiten. "Vandaag de dag wordt circa 60% van de melkkoeien gehouden op een bedrijf met meer dan 100 koeien, terwijl 10 jaar geleden 60% van de melkkoeien op een bedrijf met minder dan 100 koeien stond."

21 Oktober 2020|BB TV Feiten

1 reactie
Reacties Reageer
Gebruiker
V23 21 Oktober 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/video/10889712/schaalvergroting-in-melkveehouderij-zet-door]Schaalvergroting in melkveehouderij zet door[/url]
Ik vraag me af of de stijging van bedrijfsgrootte en krimp van het aantal bedrijven om totale productie gelijk te houden wel gelijk op blijft gaan. Wanneer je een bedrijfsgrootte hebt waarmee je je bedrijfsmiddelen en arbeid optimaal kunt benutten is het niet aantrekkelijk.

Voor toeleveranciers en afnemers is het gelijk houden van de totale productie wel van 'belang'/gewenst. Je ziet het in de varkenshouderij steeds meer. Toeleveranciers en/of afnemers nemen een locatie over van een stopper en laten de locatie managen door een boer: zeggenschap ,arbeid zijn dan in meer of mindere mate losgekoppeld van eigendom, grootte varkensfamilies werken veelal op deze wijze. In de varkenshouderij zie je dit vaak na een groeispurt van bedrijven. Bedrijf fors gegroeid in bedrijfsgrootte en het blijkt financiële na uitbreiding toch niet zo te lopen als van te voren begroot en geadviseerd, er vindt een stille overname plaats door toeleveranciers of afnemers en het bedrijf draait zo verder al dan niet gemanaged door door de oorspronkelijke boer.
U kunt niet meer reageren.